ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

3ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ PRECEPTORSHIP ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ-Αφίσα
2ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ PRECEPTORSHIP ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ-Αφίσα