ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Η Παγκρήτια Ένωση Βιοϊατρικής Έρευνας (Π.Ε.Β.Ε.) είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διοικητικό Συμβούλιο και αρμοδιότητες

Πρόεδρος

Γεωργουλιάς Βασίλειος

Αντιπρόεδρος - Ταμίας

Κωτσάκης Αθανάσιος

Γραμματέας

Βέτσικα Ελένη Κυριακή

Μέλος

Σταθόπουλος Ευστάθιος

Μέλος

Χρυσού Μαρία

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Μαγνησίας 12, Ηράκλειο Κρήτης, 71305
  • 2810 394911
  • peveher@gmail.com